Cyrraedd yma

Ein cyfeiriad yw-

Archifau Sir Ddinbych

Yr Hen Garchar, 46 Stryd Clwyd, Rhuthun, LL15 1HP

Cyrraedd yma yn y car

Mae parcio ar y safle ar gael ar gyfer gyrwyr anabl yn unig. Defnyddiwch y mannau parcio dynodedig ac arddangos eich bathodyn glas yn glir.

Y meysydd parcio talu ac arddangos agosaf yw:

Maes Parcio Ffordd y Parc

Maes Parcio Crispin Yard

Cyrraedd yma ar y trên

Mae’r gorsafoedd agosaf yn y Rhyl a Wrecsam.

Bydd angen i chi ddefnyddio’r gwasanaeth bws i fynd o orsaf Wrecsam neu y Rhyl i Ruthun.

Bydd teithiau o Wrecsam yn cymryd tua 50 munud a dros awr o Rhyl. I gael gwybod mwy am y gwasanaeth bws ewch i wefan Arriva Cymru.

Am fwy o wybodaeth ar amserau trenau, ewch i wefan y rheilffyrdd cenedlaethol.

Cyrraedd yma ar y bws

Mae’r arhosfan bws agosaf ar Stryd y Farchnad, Rhuthun. Pan fyddwch yn cyrraedd Stryd y Farchnad ewch i’r gorllewin tuag at Sgwâr Sant Pedr lle byddwch yn gweld cylchfan fechan gyda chwe allanfa. Cymerwch yr allanfa i Stryd Clwyd ac ewch i lawr yr allt. Mae’r Hen Garchar ar y dde ar waelod Stryd Clwyd. Trowch wrth y giât gyntaf ac mae drws y gwasanaeth archif yn syth ymlaen. Bydd yn cymryd tua 5-10 munud i gerdded o Stryd y Farchnad i’r Hen Garchar.

I gael gwybod mwy am y gwasanaeth bws ewch i wefan Arriva Cymru.