Oriau agor

Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 9.30am – 4.30pm*
 Dydd Iau  9.30am – 4.30pm*
 Dydd Gwener  9.30am – 4.30pm*

*Nodwch os gwelwch yn dda mai gwasanaeth cyfyngedig sydd ar gael rhwng 11.45am a 2pm.

Ni allwn gynhyrchu dogfennau yn ystod yr oriau hyn os nad ydynt wedi eu harchebu cyn 11.45am.  4pm yw’r amser hwyraf y gallwch archebu dogfen.

Byd angen i chi archebu’r dogfennau yr hoffech eu gweld pan fyddwch yn cyrraedd y swyddfa.   Yn anffodus ni allwn dderbyn archebion dogfennau o flaen llaw dros y ffôn nag ar e-bost.

Rydym yn argymell eich bod yn chwilio’r catalog er mwyn gweld pa gofnodion sydd gennym cyn i chi ymweld â swyddfa’r archifau.  Gweler ein tudalen ‘Cynllunio eich ymweliad’am ragor o fanylion.