Cyngor ar gyfer defnyddio’r ystafell ymchwilio

Mae gennym ychydig o reolau syml y dylech eu dilyn wrth edrych ar ddogfennau gwreiddiol yn yr ystafell ymchwil.    Mae hyn er mwyn atal difrod i ddeunydd unigryw, na ellir rhoi rhywbeth yn ei le a hefyd i gynnig y profiad gorau posibl i bob ymchwilydd.

Os oes gennych unrhyw fath o fag gyda chi (gan gynnwys bag llaw), gofynnwch i aelod o staff am allwedd locer a’i adael yn y locer.

 

Os dymunwch wneud nodiadau â llaw, defnyddiwch bensil.  –  Os byddwch yn cael inc ar ddogfen, ni ellir cael gwared arno.
Peidiwch â dod â bwyd, diod, fferins na gwm cnoi i mewn i’r ystafell ymchwilio.    Os bydd unrhyw un o’r rhain yn dod i gysylltiad â’r deunydd gwreiddiol, gallant achosi difrod na ellir ei atgyweirio.
  Rydym yn hapus i chi ddefnyddio gliniadur neu lechen yn yr ystafell ymchwilio, ond gadewch eich bag gliniadur mewn locer.    Sylwer nad oes gennym y cyfleuster i wefru gliniadur.
  Gellir defnyddio camerâu (heb fflach), ond sylwer y codir tâl am dynnu lluniau.    Gofynnwch i staff am fanylion.  Mae croeso i chi ddefnyddio eich llechen neu ffôn symudol i dynnu lluniau hefyd, ond sylwer na chaniateir y defnydd o sganiwr llaw.
  Ceisiwch gadw sgyrsiau’n fyr a pheidiwch â siarad yn rhy uchel, gan y gall hyn amharu ar ymchwilwyr eraill.    Am yr un rheswm, diffoddwch eich ffôn symudol neu ei roi ar “tawel”.    Os ydych angen derbyn neu wneud galwad, gwnewch hynny y tu allan i’r ystafell ymchwil.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y canllawiau trin dogfennau ar y byrddau, er mwyn peidio â difrodi dogfennau.

Gallwch ddarllen rheolau’r ystafell ymchwil yma.