Ymwelwch â ni

Noder os gwelwch yn dda- byddwn ar gau dydd Llun 10fed o Ragfyr hyd at ddydd Gwener 14eg o Ragfyr ar gyfer ein cyfrif stoc flynyddol. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Mae croeso i unrhyw un i ddefnyddio’r  cyfleusterau sydd ar gael yn Archifdy Sir Ddinbych, gan gynnwys mynediad i gofnodion gwreiddiol, copïau microffilm a mynediad i wefannau hel achau fel Ancestry a Findmypast. Mae’r Gwasanaeth Archifau yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio, ond rydym yn codi tâl am rai gwasanaethau.

Archebwch le yn yr ystafell chwilio yma.

Os ydych yn newydd i’r archif, gwyliwch y ffilm fer yma i gael gwybod beth i’w ddisgwyl…