Papurau Newydd

Mae papurau newydd yn llawn gwybodaeth am y gymuned. Gallant gynnwys adroddiadau newyddion cyfoes, sylwadau a dadleuon, hysbysebion busnes, llythyr i’r gohebydd, teyrngedau, hysbysiadau genedigaethau a marwolaethau a mwy.

Pa gofnodion alla’ i ddod o hyd iddynt yn Archifau Sir Ddinbych?

Mae Archifau Sir Ddinbych yn dal llawer o bapurau newydd er nad ydynt yn gyflawn yn aml iawn.

Mae gennym y papurau newydd canlynol-

Mynegai Papur Newydd Microfilm

Defnyddiwch gopïau microffilm pan fyddant ar gael

Copi caled

Mae’r rhan fwyaf o gopïau caled y papurau newydd yn rhydd / anghyflawn, gwiriwch y rhestr fanwl am fwy o fanylion

A
Abergele & Pensarn Visitor July 1869-1903
1909-1920
1942-1943
1947
1970-1971
1973
Adam’s Weekly (later Chester Courant) 1733-1793
Adsain Yr 1910-1945
B
Baner Ac Amserau Cymru (yn ddiweddarach Y Faner) 1857-1877
1886(anghyflawn)
1862-1921
1969
Bedol Y 1977-1981
1985-1993
1977-2009
Border Counties Advertiser (Oswestry) 1890
1894
1906
1911-1912
1914-1915
1907-1908 (cyfrolau rhwymedig)
C
Caernarvon and Denbigh Herald (gynt Caernarfon Herald) 1831-1882 1883-1884
1887-1889
1891
Cefn Chronicle 1935-1944 (cyfrolau rhwymedig)
1945-1947
1950
1959 (cyfrolau rhwymedig)
Cheshire Observer ( Chester Observer) 1780-1783
1788-1789
Chester Chronicle (Flint and Denbigh edition, later Clwyd) 1943-1982
Chester Courant (yn ddiweddarach Adam’s Weekly Courant) 1733-1793 1775
1780-1789
Clawdd, Y 1987-1989
Colwyn Bay Weekly News (a ddaeth y North Wales Weekly News) 1889-1970
1981
Corwen Times 1955-1957
1964
1968
1973-1975
1980
1982-1983
1992-2009
County Herald 9 May 1890
22 Mar 1894
Chronicle Tanat 1980-1990
1992-1996
Cyfnod Y 1963
1969
1973
1977
(cyfrolau rhwymedig)
Cymro (Lerpwl) Mai 1890-Mai 1896
Cymro (Oswestry) Rhagfyr 1932-Rhagfyr 1938
D
Denbighshire and Flintshire Telegraph 1865-1866
Denbighshire Express 1967-1968
Denbighshire Free Press (Denbigh) 1882-1950
1996
1951-1979
1981-1995
1997-2005
(Nodwch nad yw rhai o’r rhifynnau hyn ar gael i’w gweld oherwydd ei cyflwr bregus)
Denbighshire Visitor Gweler Vale Advertiser
Dinesydd Y (Lerpwl) Medi 1889-Mehefin 1890
Gorffennaf 1895-Medi 1895
Dywysogaeth Y 17 Rhagfyr 1880
G
Gadlas Y 1976-2009
Glannau, Y 1982-1987
2003-2004
Glyn News 1983-2009
H
Herald Cymraeg Ionawr 1895
L
Liverpool Weekly Mercury 1895
Llangollen Advertiser 1869-1886
1889-1896
1873-1874 (anaddas i’w cynhyrchu)
1876 (anaddas i’w gynhyrchu)
1879-1919 (anaddas i’w cynhyrchu)
Llangollen: Tuesday Review 1946-1967
M
Merioneth Express 1968
1974
1977-1978
1981
N
Nene, Y 1978
1981
1983-1996
North Wales Chronicle 1830
1853-1890 (anghyflawn)
North Wales Coast Express Jan 1968-Oct 1968
North Wales Guardian 1885-1889
1891
1894
1903-1904
1906
1910-1913
1915-1917
North Wales Pioneer (gynt y Colwyn Bay and Welsh Coast Pioneer) 1902
1904-1906
1908
1911-1912
1914
1916
1920
North Wales Times (Dinbych) 1895-1950 1913 (anaddas i’w gynhyrchu)
1919 (anaddas i’w gynhyrchu)
1923
North Wales Weekly News (gynt y Colwyn Bay Weekly News) 1889-1970
1981
O    
Odyn, Yr 1980
1982-1995
P    
Papurau Bro Gweler y rhestr
R
Rhos Herald 1894-1909 1934
1937-1938
1942
1943-1945 (anaddas i’w cynhyrchu)
1946-1947
1948 (anaddas i’w gynhyrchu)
Rhyl, Prestatyn and Abergele Journal Jan-Aug 1995
Jan-Jun 1996 (2 rifyn ar goll)
Jul-Dec 1996 (4 rhifyn ar goll)
Rhyl and Prestatyn Visitor 1995-1996 Mar-Dec 1983
Ruthin and Denbigh Evening Leader 6 Oct 2008-31 Dec 2008
S
Seren Y (North Wales Star) Rhagfyr 1968-Awst 1969
Medi 1969-Rhagfyr 1969
St Asaph Visitor 1980-1983
T
Tuesday Review (gweler Ll o dan Llangollen)
V
Vale Advertiser (a ddaeth y Your Advertiser Mehefin-Medi 2008, yna a ddaeth y The Denbighshire Visitor) 1990-2010
W
Wrexhamite 1855-1856
Welsh Coast Pioneer 1902
1904-1906
1908
1911-1912
1914
1916
Wrexham Advertiser 1856-1880 1850-1851
Wrexham and Denbigh Weekly Advertiser 1854-1855
Wrexham Advertiser and Star 1954-1958
Wrexham Albion 1854
Wrexham Leader 1940-1945 1947-1986
1988-1993
1995-1997
Wrexham Registrar 1848-1849
Wrexham Telegraph 1857-1864
Wrexham (and North Wales) Guardian 1869-1884
Y    
Ysgub, Yr 1980-198

Ym mha iaith ysgrifennwyd y cofnodion?

Mae’r rhan fwyaf o’r papurau newydd sydd gennym ni yn Saesneg, ond mae gennym nifer o gyhoeddiadau lleol Cymraeg fel Papurau Bro a’r Faner.

Ein polisi yw catalogi’r cofnodion yn yr iaith y cawsant eu hysgrifennu’n wreiddiol.

Sut ga’ i fynediad i’r cofnodion hyn?

Mae papurau newydd ar gael un ai mewn copi caled neu ar ficroffilm. Er mwyn gweld copi caled o bapur newydd Cadwch le yn yr ystafell ymchwil heddiw.

Os ydych am edrych ar ffurflenni cyfrifiad ar ficroffilm, bydd angen i chi gadw darllenydd microffilm.

Does dim cyfyngiadau ar fynediad i gofnodion oni bai bod yr eitem yn rhy fregus i gael ei gweld. Os mai dyma’r achos, byddwch yn gweld NID I’W GYFLWYNO yn y cofnod catalog.

Pa gofnodion eraill alla’ i ddarganfod mewn archifau a sefydliadau eraill?

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu mynediad ar lein i bapurau newydd Cymraeg am ddim. Mae Welsh Newspapers Online ar hyn o bryd yn gadael i chi chwilio a chael mynediad i dros 1,100,000 o dudalennau o bron 120 o gyhoeddiadau papur newydd yn gyffredinol hyd at 1910. Mae hyn yn cynnwys y Denbighshire Free Press (1882-1910; 1914-1919) a The Colwyn Bay and North Wales Weekly News (1892; 1894-1907)

Y Llyfrgell Brydeinig

Mae’r Llyfrgell Brydeinig yn darparu mynediad ar-lein i fwy na 6 miliwn o dudalennau papurau newydd y gellir eu chwilio, sy’n cynnwys mwy na 200 o bapurau newydd gwahanol o bob rhan o’r DU ac Iwerddon.

http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/