Mynegai cleifion Ysbyty Gogledd Cymru

Mae gennym ni fynegai  o gleifion a dderbyniwyd i Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych rhwng 1848 ac 1914.

Beth yw gorchmynion derbyn  cleifion?

Mae gorchmynion derbyn cleifion yn darparu tystiolaeth fod claf wedi ei ‘ardystio’n wallgof’.  Maen nhw’n cynnwys gwybodaeth bersonol a manylion am symptomau’r cleifion cyn iddyn nhw gael eu derbyn i’r ysbyty.  Gorchmynion derbyn yw cofnodion cyntaf cleifion o’u hamser yn yr yrbyty, a gellir eu defnyddio nhw ochr yn ochr â chofnodion eraill, fel nodiadau achos, i gael gwybod mwy am ofal y cleifion.

Mae’r gorchmynion derbyn cleifion sydd gennym ni wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor yn y mynegion isod.

Mae’r mynegion yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol fel enw, galwedigaeth, dyddiad derbyn, oed, dyddiad rhyddhau neu farwolaeth cleifion, a’r undeb a oedd yn talu am eu triniaeth.  Mae’r gorchmynion derbyn yn cynnwys llawer mwy o wybodaeth, fel sylwadau doctoriaid ac ati.

Gallwch dderbyn arweiniad ar sut i ddefnyddio’r mynegion yma.

Beth i’w wneud os ydych chi’n dod o hyd i gofnod o ddiddordeb

Os ydych chi’n dod o hyd i gofnod yn y mynegai ac os hoffech chi weld y gorchymyn derbyn gwreiddiol, cysylltwch â ni i drefnu ymweliad â’r swyddfa yn Rhuthun.

Os nad ydych chi’n gallu ymweld a’r swyddfa, fe allwn ddarparu copi i chi o’r gorchymyn, am ffi o £10.  Gallwn hefyd wirio’r cofnodion i weld a oes unrhyw gofnod wedi goroesi ar gyfer y claf.