Ffotograffau a chardiau post

Mae deunyddiau gweledol fel ffotograffau, cardiau post, printiau a sleidiau yn ymddangos drwy ein casgliadau. Gall casgliadau gynnwys ffotograffau yn unig, ond mae rhai ffotograffau wedi eu hamgáu o fewn papurau, ffeiliau a chyfrolau, ac nid yw hynny bob amser yn amlwg yn y disgrifiad catalog.

Sut ydw i’n chwilio am ffotograffau yn y casgliadau?

Y ffordd orau o chwilio am ffotograffau yw chwilio am y casgliad sydd o ddiddordeb i chi yn y lle cyntaf. Er enghraifft os ydych eisiau gwybod a oes gennym ffotograff yn ymwneud ag ysgol benodol, chwiliwch am gofnodion yr ysgol honno. Mae cynghorion ar chwilio drwy’r catalog ar gael yma.

Gallwch chwilio am ffotograffau yn y casgliadau drwy roi gair allweddol yn y bar chwilio sy’n ymddangos ar ben pob tudalen. Er enghraifft, gallwch chwilio am enw lle (e.e. Rhuthun) a phan fydd y canlyniadau chwilio yn ymddangos, defnyddiwch y fwydlen ar y chwith dan ‘Fformat’ i gyfyngu eich canlyniadau chwilio i ffotograffau yn unig.

AWGRYM: Nodwch nad oes fformat gan bob cofnod yn y catalog felly ni fydd y dull hwn o chwilio o reidrwydd yn darparu pob ffotograff o Ruthun.

Gweler ‘Sut alla i gael mynediad i’r cofnodion hyn’ isod.

Sut alla i ddefnyddio ffotograffau wrth i mi chwilio?

Gallwch ofyn am gopi o unrhyw ffotograff yn ein casgliad. Fodd bynnag, yn ôl ein cyfyngiadau ar gopïo, bydd y copi’n cael ei gyflenwi at ddefnydd personol yn unig. Mae hyn yn golygu na fedrwch chi ddefnyddio’r ffotograffau mewn unrhyw ffordd arall gan gynnwys cyhoeddi mewn llyfr neu eu postio ar-lein.

Gweler eich chwblhau ffurflen copio i gael rhagor o fanylion.

Ym mha iaith mae ffotograffau wedi eu catalogio?

Mae ffotograffau wedi eu catalogio yn Saesneg yn bennaf, fodd bynnag, lle defnyddir termau mynegai maent yn Gymraeg a Saesneg.

Sut alla i gael mynediad i’r cofnodion hyn?

Mae ein prif gasgliad ffotograffig wedi ei sganio rŵan ac yn cynnwys bron i 6000 o ddelweddau. Mae hawl gennym i gyhoeddi cyfran o’r rhain yn unol â chyfraith hawlfraint. Gallwch chwilio am ddelweddau wedi eu digido yn y casgliad drwy chwilio am enw plwyf yn y bar chwilio sy’n ymddangos ar ben pob tudalen. Yna gallwch ddefnyddio’r fwydlen ar y chwith i ddewis ‘delweddau’n unig’ a fydd yn cyfyngu’r canlyniadau chwilio i’r rhai lle mae delwedd ddigidol ar gael yn unig. Byddwch yn gallu gweld cryno-lun o’r ddelwedd wrth ymyl y cofnod yn y catalog. Os ydych chi wedi cofrestru ac wedi mewngofnodi, gallwch glicio ar y cryno-lun i archebu copi digidol o’r ffotograff (£).

Gallwch fynd yn syth i’r casgliadau ffotograffig drwy ddilyn y dolenni isod a chlicio ar ‘pori yn ôl hierarchaeth’ i weld y rhestr lawn.

Abenbury Llanelian yn Rhos
Aberchwiler Llanelidan
Abergele Llangar (yn cynnwys Cynwyd)
Abergele Rural /Abergele Wledig Llanfair DC
Allington Llanfair TH
Bersham / Y Bers Llanferres
Bettws yn Rhos Llanfihangel Glyn Myfyr
Bodelwyddan Llanfwrog & Bontuchel
Bodfari Llangedwyn
Broughton / Brychdyn Llangernyw
Brymbo Llangollen
Bryneglwys Llangollen rural
Bryn-y-Maen Llangwm
Bwlchgwyn Llangwyfan
Bylchau Llangynhafal
Cefn Mawr Llanychan
Cefn Meiriadog Llanrwst
Cerrigydruidion Llanrwst rural / Llanrwst Wledig
Chirk / Y Waun Llanrhaeadr yng Nghinmeirch
Clocaenog Llanrhaeadr ym Mochnant
Coedpoeth Llanrhydd
Old Colwyn / Hen Golwyn Llansanffraid Glan Conwy
Colwyn Bay / Bae Colwyn Llansanffraid Glynceriog
Corwen Town / Tref Corwen Llansantffraid Glyndyfrdwy
Corwen rural /Corwen Wledig Llansannan
Cwm Llansilin
Denbigh / Ddinbych Llanynys and Rhewl
Derwen Llay
Dyserth Llysfaen
Efenechtyd Marchwiel / Marchwiail
Eglwysbach Meliden / Gallt Melyd
Erbistock / Erbistog Minera / Mwynglawdd
Erddig Mochdre
Esclusham above Nantglyn
Esclusham below Pentrefoelas
Glyntraean Pen-y-Cae
Gresford Prion
Gwersyllt Prestatyn
Gwyddelwern Rhyl / Y Rhyl
Gwytherin Rossett
Gyffylliog Ruabon / Rhiwabon
Henllan Ruthin / Rhuthun
Holt Rhosddu
Isycoed Rhosllanerchgrugog
Llanarmon DC Rhosmedre
Llanarmon yn Ial Rhuddlan
Llanbedr DC St George / Llansansior
Llandegla Sesswick
Llandrillo yn Edeyrnion Southsea
Llandrillo yn Rhos St Asaph / Llanelwy
Llandyrnog Towyn
Llandysilio yn Ial Trefnant
Llanddewi Trofarth
Llanddoget Wrexham / Wrecsam
Llanddulas Ysbyty Ifan
Llannefydd

Gallwch weld casgliadau ffotograffig eraill yn ein hystafell chwilio.  Archebwch le yn yr ystafell chwilio heddiw.

Pa gofnodion alla’ i ddod o hyd iddyn nhw mewn sefydliadau ac archifau eraill?

Mae Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint wedi cyhoeddi detholiad o’u casgliadau ffotograffig ar Flickr. Gweler eu cyfrif Flickr yma.

Cafodd nifer o’r cardiau post a ffotograffau yn ein casgliadau eu creu gan ffotograffwyr adnabyddus ac mae gwefannau fel Cardiau Post Francis Frith neu TuckDB yn ddefnyddiol ar gyfer ymchwilwyr.

Os hoffech chi ychwanegu ffotograffau sy’n arwyddocaol i’r ardal, gweler ein canllaw ar gyfer adneuwyr