Rhestr Ddymuniadau

Lle i gasglu cyfeiriadau dogfennau yr hoffech edrych arnynt yw’r Rhestr Ddymuniadau.  Gallant fod yn ddogfennau nad ydych wedi eu harchebu eto, ond yr ydych yn gwybod y byddwch am eu gweld ryw dro yn ystod eich ymchwil.  Bydd y canllaw hwn yn dweud wrthych sut i:

Ychwanegu dogfennau at eich Rhestr Ddymuniadau

Gweld a rheoli eich Rhestr Ddymuniadau

Gorffen archebion anghyflawn

Gweld nad oes modd archebu dogfen

Gallwch ychwanegu hyd at 10 eitem at eich rhestr ddymuniadau ar y tro.

Ychwanegu dogfennau at eich Rhestr Ddymuniadau

Mae dwy ffordd o ychwanegu dogfennau at eich Rhestr Ddymuniadau:

  1. O restr canlyniadau chwilio
  2. O Fanylion Cofnod unrhyw ddogfen

O restr o ganlyniadau chwilio

Pan fydd gennych restr o ganlyniadau chwilio ac am weld dogfen benodol gallwch ychwanegu’r ddogfen honno at eich rhestr ddymuniadau drwy bwyso’r botwm Ychwanegu at Restr Ddymuniadau (rhaid i chi fod wedi arwyddo i mewn i ychwanegu dogfennau at eich Rhestr Ddymuniadau fel yr isod.)

Byddwch yn gweld neges mewn ffenestr naid yn cadarnhau eich bod wedi ychwanegu’r ddogfen at eich Rhestr Ddymuniadau.  Gallwch ddileu unrhyw ddogfen sydd eisoes ar eich Rhestr Ddymuniadau drwy bwyso Dileu

O Fanylion Cofnod unrhyw ddogfen

Gallwch ychwanegu unrhyw ddogfen at eich Rhestr Ddymuniadau o fanylion Cofnod drwy bwyso Ychwanegu at y Rhestr Ddymuniadaufel y nodir isod.

Gweld a rheoli eich Rhestr Ddymuniadau

Gallwch weld eich Rhestr Ddymuniadau drwy glicio ar y ddolen Fy Rhestr Ddymuniadau ar waelod unrhyw dudalen fel y nodir isod (rhaid i chi fod wedi arwyddo i mewn er mwyn gweld eich Rhestr Ddymuniadau).

Gallwch hefyd edrych ar eich Rhestr Ddymuniadau drwy glicio ar y ddolen Helo [eich enw] ar frig unrhyw dudalen.

…ac yna drwy ddewis y botwm Rhestr Ddymuniadau ar y tab Rhestr Ddymuniadau…

Dyma Restr Ddymuniadau gyda dogfennau ynddi

O’r fan hyn gallwch wneud un o dri pheth:

Lawrlwytho

Os oes modd lawrlwytho’r dogfennau bydd blwch ticio yn ymddangos o dan y botwm Lawrlwytho ger y ddogfen.    Cliciwch y blwch ticio a chliciwch y botwm Lawrlwytho er mwyn cychwyn lawrlwytho.

Cais am gopi

Gallwch wneud cais am gopi o’r ddogfen, fodd bynnag

Dileu

Gallwch ddileu unrhyw eitem o’ch Rhestr Ddymuniadau drwy glicio’r blwch ticio o dan y botwm Dileu coch ger eich dogfen ac yna clicio’r botwm Dileu.  Gallwch ddileu sawl eitem ar y tro neu gallwch eu dileu i gyd drwy dicio’r blwch ticio Dewis Popeth ar waelod y Rhestr Ddymuniadau.