Cofrestru am gerdyn darllenydd

Does dim angen i chi gofrestru er mwyn ymweld ag Archifau Sir Ddinbych a defnyddio’r Ystafell Adnoddau agored (mae’n debyg iawn i lyfrgell gyhoeddus), ond os hoffech edrych ar ddogfennau archifol neu ddefnyddio darllenydd microffilm neu gyfrifiadur rhaid i chi gofrestru fel Darllenydd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru gallwch roi sedd ar gadw er mwyn gweld dogfennau gwreiddiol yn ein Hystafell Ddarllen.

Ychydig funudau’n unig mae’n gymryd i gofrestru ar rydym yn addo na fyddwn yn gwerthu nac yn rhannu eich manylion gydag unrhyw sefydliad arall.  Cyngor Sir Ddinbych fydd yn gwarchod eich manylion.

Gallwch un ai rag-gofrestru arlein neu gofrestru pan fyddwch yn cyrraedd Archifau Sir Ddinbych.

Rhag-gofrestru

Gallwch rag-gofrestru ar gyfer Cerdyn Darllenydd arlein.

  1. Cliciwch ar ‘Cofrestru’ ar ran waelod chwith unrhyw dudalen we neu ar y wefan a neu cliciwch yma a chwblhewch y ffurflen gofrestru arlein.
  2. Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich ffurflen arlein, byddwch yn cael e-bost yn gofyn i chi glicio ar ddolen i gadarnhau eich cofrestriad.
  3. Cewch eich cyfeirio at dudalen we er mwyn creu eich cyfrinair.

Gallwch wedyn chwilio am ddogfennau yn ein catalogau a’u hychwanegu at eich rhestr ddymuniadau.

Cyn ichi gael gweld y dogfennau ‘rydych wedi eu harchebu, bydd yn rhaid i chi gwblhau’ch cofrestriad wrth dderbynfa Archifau Sir Ddinbych pan fyddwch yn ymweld am y tro cyntaf.

Bydd angen i chi ddod â dau ddull adnabod gwahanol gyda chi, dull adnabod cyfredol ar ffurf llun fel eich pasbort neu drwydded yrru, ac un sy’n dangos prawf o gyfeiriad fel cyfriflen banc neu fil gwasanaeth.

Bydd hyn yn caniatáu i chi gael mynediad i’n ystafell ymchwilio lle gallwch weld y dogfennau rydych wedi eu harchebu.

Cliciwch yma i rag-gofrestru