Trin Dogfennau

Wrth drin deunydd archifol, gofynnwn i chi ystyried y pwyntiau a amlinellir isod, er mwyn osgoi difrodi’r dogfennau:-

1. Sicrhewch fod eich dwylo’n lân ac nad ydych wedi defnyddio hufen dwylo cyn trin y deunydd.

2. Peidiwch â llyfu eich bysedd er mwyn troi’r tudalennau, os gwelwch yn dda. Mae lleithder yn ddrwg i’r dogfennau! Trowch y tudalennau’n ofalus hefyd.

Trowch y tudalennau'n ofalus
3. Ceisiwch beidio â defnyddio bysedd i ddilyn testun ar dudalen. Gallech, yn hytrach, ddefnyddio marciwr papur.

4. Peidiwch â phwyso ar ddogfennau. Os oes angen i’r dogfennau fod yn fwy fflat er mwyn i chi allu eu darllen, gofynnwch i aelod o staff am bwysau addas.

5. Sicrhewch fod gennych chi ddigon o le ar y bwrdd i edrych ar y dogfennau, a pheidiwch â gadael iddynt hongian dros yr ymyl. Mae hyn yn benodol bwysig wrth edrych ar fapiau neu ddogfennau mawrion eraill.

6. Dylid gosod cyfrolau un ai mewn daliwr llyfrau neu glustog dal llyfrau i osgoi difrodi’r meingefnau. Mae pwysau “nadroedd” arbennig ar gael er mwyn cadw’r tudalennau yn eu lle. Os byddwch angen cymorth, yna gofynnwch i’r staff.

7. Sicrhewch bod dogfennau sydd wedi’u clipio ynghyd, neu sydd mewn ffeil, yn aros gyda’i gilydd. Mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw dogfennau yn yr un drefn ag y maent wrth i chi eu derbyn hefyd, gan y bydd hyn yn effeithio ar y modd mae ymchwilwyr yn eu gweld.

COFIWCH: GOFYNNWCH I STAFF OS YDYCH YN ANSICR – RYDYN NI YMA I HELPU!