Mynediad

Canllawiau mynediad a chyfnodau caeedig

Mae deddfwriaeth diogelu data yn golygu bod mynediad i rai cofnodion penodol gan gynnwys gwybodaeth bersonol ac/neu sensitif wedi ei gyfyngu.

Bydd y wybodaeth ar gau am y cyfnod canlynol –

Cofnodion Llys

(Cyf: PSD, CCD, QSD/SR, QSD/SF, QSD/SO)

Yn cynnwys cofrestrau llysoedd oedolion ac ieuenctid, cofnodion llysoedd chwarterol, ffeiliau achos, llyfrau archeb, llyfrau cofnodion

100 mlynedd
Cofnodion Mabwysiadu a chofnodion cartrefi plant (Cyf: CD/CH)

Yn cynnwys cofrestrau llysoedd ieuenctid a mynediad i gartrefi plant

100 mlynedd
Cofnodion Trwyddedu (Cyf: CD/LIC) 75 mlynedd
Cwestau’r Crwner (Cyf: CRD) 75 mlynedd
Cofnodion ysgol (Cyf: ED)

Yn cynnwys llyfrau log, cofrestrau presenoldeb, llyfrau cosb a llyfrau cofnodion

75 mlynedd
Cofnodion ysbyty (Cyf: HD)

Yn cynnwys cofnodion meddygol personol yn unig.

100 mlynedd ar ôl y cofnod olaf.
Cofnodion heddlu (Cyf: DPD)

Yn cynnwys llyfrau’n disgrifio swyddogion yr heddlu a throseddwyr

75 mlynedd ar ôl y cofnod olaf.
Cofnodion y Ddeddf Tlodi (Cyf: GD, CD/PA)

Yn cynnwys cofrestrau mynediad/gadael wyrcws, cofrestr o breswylwyr, cofrestr o enedigaethau a chofrestrau mamolaeth.

75 mlynedd