Gwasanaethau a chostau

Gwasanaethau

Gallwn gynnig cyngor a chymorth mewn nifer o feysydd ac rydym bob amser yn falch o dderbyn sylwadau ac awgrymiadau ynglŷn â sut y gallwn wella’r gwasanaethau.

Dyma rai o’r gwasanaethau sydd ar gael.

Ymholiadau

Os ydych eisiau gwybod mwy am yr eitemau a gedwir yma a ph’un ai y gallwn fod o gymorth gyda’ch ymchwil e-bostiwch: archives@denbighshire.gov.uk neu cysylltwch â ni ar-lein.

Gwasanaeth Ymchwil

Os nad ydych yn gallu ymweld â ni gallwn ymchwilio ar eich rhan. Ewch i’n tudalen Gwasanaeth Ymchwil i gael mwy o wybodaeth. Nodwch fod tâl posibl am y gwasanaeth hwn. Gallwn wneud ‘chwiliad cyflym’ (e.e. cofnod ar gofrestr un plwyf) ar eich rhan am ddim.

Gwasanaeth Copïo a Digido

Mae rhai o’n dogfennu ar gael ar-lein ac mae’n bosibl copïo eraill os gofynnwch.

Bydd angen i chi gysylltu â ni gyda manylion am yr eitem yr ydych eisiau copi ohoni a chwblhau ffurflen copio. Yna byddwn yn anfon dyfynbris atoch am y gwaith sydd ei angen. Nodwch nad yw pob dogfen yn addas i’w sganio am resymau’n ymwneud â chyflwr neu faint.

Ymweliadau Grŵp

Rydym yn cynnig ymweliadau grŵp ar gyfer grwpiau lleol. Codir tâl am hyn ac mae angen archebu ymlaen llaw.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Llogi ystafell

Mae ystafell ar gael ar gyfer eich grŵp, dosbarth, cyfarfod neu gynhadledd. Gallwn logi ystafell ar gyfer hyd at 30 o bobl ar rai diwrnodau o’r wythnos (dydd Llun a dydd Mawrth ar hyn o bryd). Codir tâl am hyn ac mae angen archebu ymlaen llaw.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth