Datblygiadau Gwefan Newydd

Rydym yn falch iawn o lansio ein gwefan newydd, sy’n cynnwys cyfleusterau gwell i chwilio’r catalog, cyfleusterau archebu a mynediad at luniau digidol o gofnodion.

Y cam cyntaf yn ein cynlluniau yw fersiwn bresennol y wefan.  Mae gennym lawer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill ar gyfer y wefan a fydd yn gwella eich profiad ymhellach.

Nod cam un yw:

  • Ei gwneud yn haws i ymchwilwyr chwilio catalogau llawn ar-lein cyn ymweliad ymchwil drwy alluogi mynediad ar-lein i gatalogau ynghyd â’n mynegeion ar-lein blaenorol.
  • Gallu archebu ar-lein ar unwaith er mwyn lleihau’r angen i ymchwilwyr gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost. Rydym wedi gwneud hyn drwy greu tudalen archebu ar-lein sy’n nodi ein horiau agor i chi, a rhoi cadarnhad o’ch archeb i chi ar unwaith.
  • Ei gwneud yn haws i chi gael gwybod beth sydd gennym yn y casgliad, drwy greu canllawiau pwnc manwl.

Cadwch lygad am y datblygiadau canlynol yn nes ymlaen eleni:

  • Mynediad at fwy o luniau digidol o gofnodion, gan gynnwys Gwobrau Cae Tir a Siarteri Bwrdeistref Dinbych
  • Mynediad i ragor o fanylion am y casgliadau sydd gennym, gan ein bod yn ychwanegu at ein catalog ar-lein yn barhaus
  • Cyfleusterau archebu gwell, gan gynnwys cyfleusterau archebu ar-lein

Gallwch adael eich sylwadau, canmoliaeth a chwynion am ein gwefan newydd gan ddefnyddio’r ffurflen isod-

Adborth Gwefan