Cwynion, canmoliaethau ac adborth

Os hoffech chi wneud cwyn neu adael adborth ar gyfer y Gwasanaeth Archifau, defnyddiwch ein polisi adborth ‘Eich Llais’, sy’n nodi sut yr ydym yn delio â chwynion, canmoliaeth, awgrymiadau a sylwadau am y gwasanaethau rydym ni’n eu darparu. Gallwch ei ddefnyddio i roi gwybod i ni sut rydyn ni’n perfformio a sut y gallwn wella.

Dilynwch y ddolen hon i brif dudalen Cyngor Sir Ddinbych i gael mwy o wybodaeth am sut i wneud cwyn neu adael adborth.