Adneuo eich cofnodion

Mae llawer o’r cofnodion yr ydyn ni’n gofalu amdanyn nhw wedi eu rhoi i ni neu wedi eu hadneuo gan aelodau’r cyhoedd, busnesau, sefydliadau a chymdeithasau. Os oes gennych chi gofnodion sy’n ymwneud â phobl neu leoedd yn Sir Ddinbych a’r cylch ac fe hoffech eu diogelu a’u rhoi ar gael i’r cyhoedd, yna gallwch ychwanegu at ein casgliadau. Gallwch un ai roi eich cofnodion i ni’n rhodd, neu eu hadneuo â ni ar fenthyg.

Sut fyddwn i’n adneuo fy nghofnodion?

Os hoffech chi adneuo cofnodion cysylltwch â ni i drafod hynny.

Pan fyddwch yn adneuo cofnodion bydd angen i chi lenwi ffurflen gytundeb adneuwr a rhoi cymaint o wybodaeth ag a allwch chi i ni ar y cofnodion. Bydd hynny’n ein helpu i gatalogio a mynegeio’r casgliad. Bydd angen i chi hefyd benderfynu pa un ai i adneuo eich casgliad ar fenthyg neu’n rhodd.

Os byddwch yn adneuo eich cofnodion â ni ar fenthyg, maen nhw’n dal i fod yn eiddo i chi, ac mae gennych yr hawl i’w tynnu’n ôl. Mae yna rai telerau ac amodau sy’n gymwys i dynnu cofnodion yn ôl, ac mae’r rhain wedi eu mynegi yn y Cytundeb ar roddi neu fenthyg archifau.

Os byddwch yn rhoi eich cofnodion i ni’n rhodd, yna fe ddôn nhw’n eiddo i Gyngor Sir Ddinbych. Golyga hynny na fydd y telerau ac amodau a fynegir yn y Cytundeb ar Roddi neu Fenthyg Archifau yn gymwys i’r cofnodion hyn.